NEW YEAR MENU AT BOOMERANG [END]


NEW YEAR MENU AT BOOMERANG [END]

🌟New Year Menu: A Culinary Extravaganza for Family Reunions
No vibrant Lunar New Year celebration is complete without Boomerang Bistro’s meticulously crafted New Year’s Menu, featuring a diverse selection of exquisite dishes. The New Year Menu at Boomerang Bistro Saigon is officially unveiled starting from 05/02/2024.
😋Immerse yourself in the culinary delights of the New Year Menu at Boomerang Bistro today: https://drive.google.com/file/d/1Rie7NhmpWMheEnF-FzLSM4jlw4_7UuEX/view?usp=sharing
———-

🌟New Year Menu: Menu Thịnh Soạn cho ngày Tết đoàn viên
Tết Rộn Ràng sao thiếu được Menu Thịnh Soạn nhà Boom, với đa dạng lựa chọn và các món ngon đẳng cấp. New Year Menu tại Boomerang Bistro Saigon chính thức ra mắt từ 05/02/2024
😋Trải nghiệm ngay New Year Menu nhà Boom tại: https://drive.google.com/file/d/1Rie7NhmpWMheEnF-FzLSM4jlw4_7UuEX/view?usp=sharing
———-
𝐁𝐨𝐨𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 – 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝟕
📍 107 Ton Dat Tien St., Tan Phu Ward, District 7, HCM City
📞 090 186 8000
🌐 https://boomerangsaigon.com
#Boomerang #BoomerangBistroSaigon

+ There are no comments

Add yours