GATHERING SAVING [END]


GATHERING SAVING [END]

🔥 This June, Boom’s Best Seller Explodes with Gathering Saving!
Plan a chill outing at Boomerang Bistro Saigon with your squad to enjoy 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚 & 𝐁𝐨𝐨𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 at a super friendly price.
📞 Limited-time offer, contact us to book a table: 090 186 80 00
📍 Promotion effective from 07/06/2024
———-
🔥Tháng 6 này, Best Seller nhà Boom bùng nổ cùng Gathering Saving!
Lập kèo chill tại Boomerang Bistro Saigon với hội cạ cứng để thưởng thức 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚 & 𝐁𝐨𝐨𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 với giá siêu yêu.
📞Ưu đãi có hạn, liên hệ đặt bàn: 090 186 80 00
📍Khuyến mãi có hiệu lực từ 07/06/2024
———-
𝐁𝐨𝐨𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 – 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝟕
📍 107 Ton Dat Tien St., Tan Phu Ward, District 7, HCM City
📞 090 186 8000
🌐 https://boomerangsaigon.com
#Boomerang #BoomerangBistroSaigon

+ There are no comments

Add yours