Chính sách bảo mật VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Chúng tôi biết rằng quý vị dựa trên lòng tin để chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi coi trọng điều này và cam kết đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của quý vị khi quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem kỹ Chính Sách này để tìm hiểu các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi điều hành dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng những đề xuất và khuyến mãi về nhà hàng và nhiều hơn thế. Trong Chính Sách này, những nội dung trên được gọi chung là Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi do Boomerang Bistro Saigon sở hữu và điều hành. Bằng cách truy cập các trang web và ứng dụng liên quan của chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị tương tự (tất cả đều được gọi là “Thiết bị”), quý vị chấp nhận các nguyên tắc được mô tả bên dưới.

Chúng tôi, với vai trò một công ty toàn cầu, hoạt động ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ có luật pháp và phong tục khác nhau. Chính Sách này mang đến tổng quan chung về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi; quý vị có thể xem một số thông tin cụ thể theo quốc gia bằng cách chọn nơi cư trú trong các liên kết khu vực thẩm quyền ở cuối Chính Sách này.

THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP
Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ và về quý vị để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp hơn. Chúng tôi thu thập tự động một số thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin khác từ những nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác.

Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách “nhấp” vào trang web bên thứ ba hoặc khi quý vị truy cập trang web bên thứ ba thông qua Dịch vụ của chúng tôi, các trang web bên thứ ba đó có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi về việc quý vị sử dụng dịch vụ của họ. Thông tin được thu thập có thể bao gồm

Sử dụng thông tin
Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị nội dung liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và tôn trọng luật về quyền riêng tư dữ liệu của các khu vực thẩm quyền khác nhau là nơi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị để có thể giúp quý vị tận hưởng và sử dụng Dịch vụ, theo những cách sau

Chia sẽ thông tin
Để cung cấp một số Dịch vụ, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin với một số bên thứ ba khác, bao gồm nhóm các công ty của chúng tôi, trong các trường hợp sau

Lựa chọn thông tin
Quý vị có các tùy chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của mình. Quý vị có thể truy cập, cập nhật và thậm chí đóng tài khoản bằng cách truy cập trang Hồ sơ thành viên trên trang web của chúng tôi

Truyền thông tin
Chúng tôi là một công ty toàn cầu và hoạt động ở nhiều khu vực thẩm quyền khác nhau. Nếu chúng tôi truyền thông tin của quý vị đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Chính Sách này và theo luật hiện hành

Bảo mật thông tin
Chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để giúp bảo vệ thông tin của quý vị

Lưu giữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính Sách này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào

Tín hiệu không theo dõi
Trang web của chúng tôi hiện không được thiết kế để phản hồi các yêu cầu tín hiệu Không theo dõi (DNT) từ các trình duyệt. Điều này là do thiếu cách diễn giải tiêu chuẩn toàn cầu, định nghĩa tín hiệu “Không theo dõi”. Khi ngành giải quyết được các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này

COOKIE
Chúng tôi muốn hoạt động truy cập của quý vị vào Dịch vụ được dễ dàng, hiệu quả và hữu ích nhất có thể. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của quý vị, tăng cường bảo mật trang web và hiển thị cho quý vị quảng cáo liên quan

Công cụ chấp thuận cookie
Để cho phép quý vị kiểm soát, chúng tôi cung cấp cho quý vị Công cụ chấp thuận cookie, cho phép quý vị xem lại cookie bên thứ nhất và bên thứ ba được đặt qua trang web của chúng tôi và điều chỉnh cài đặt cookie, bao gồm việc có chấp nhận cookie đó hay không

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VÀ THÔNG BÁO
Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách này trong tương lai. Nếu chúng tôi cho rằng bất kỳ thay đổi nào đó là quan trọng, chúng tôi sẽ cho quý vị biết bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hành động sau: gửi cho quý vị thông tin về thay đổi, đặt thông báo trên trang web và/hoặc đăng Chính Sách đã cập nhật trên trang web. Chúng tôi sẽ ghi chú ở phần đầu Chính Sách này khi Chính Sách vừa mới được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích quý vị đôi lúc nên kiểm tra để xem lại phiên bản mới nhất và xem lại Chính Sách này theo định kỳ để biết thông tin mới nhất về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi

LIÊN HỆ
Nếu quý vị có yêu cầu về tính riêng tư của dữ liệu, chẳng hạn như yêu cầu xóa hoặc truy cập vào dữ liệu của mình, vui lòng truy cập liên hệ qua email: info@boomerangsaigon.com. Mọi yêu cầu hoặc thắc mắc chung về tính riêng tư của dữ liệu liên quan đến Chính sách bảo mật về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm phụ trách quyền riêng tư bằng cách liên hê qua email: info@boomerangsaigon.com hoặc hotline: 090 186 8000

Đặt Bàn Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon