WINEs OF THE MONTH


WINEs OF THE MONTH

ENJOY WINES!

Với mỗi chai vang, bạn sẽ được tặng một trong những món ngon đặc sắc như: jambon xông khói, hàu tươi với trứng cá chuồn, hàu tươi sốt Thái và hàu đút lò phô mai. Chương trình áp dụng cho cả hai chi nhánh nhà hàng!

—————

ENJOY WINES!

With each bottle of wine, you will receive one of the following delicious specialties: roasted honey ham, fresh oysters with tobiko & ponzu sauce, fresh oysters in Thai sauce, and baked oysters with cheese. This promotion is available at Boomerang Bistro & Café (District 1) and Boomerang Bistro Saigon (District 7)!

+ There are no comments

Add yours