THỰC ĐƠN CÀ PHÊ

Boomerang

Thực đơn Cà phê

Boomerang bISTRO SAIGOn

 

TRÀ NÓNG & THỨC UỐNG LẠNH

Boomerang

TRÀ NÓNG & THỨC UỐNG LẠNH

Boomerang bISTRO SAIGOn

 

SINH TỐ & NƯỚC ÉP

Boomerang

SINH TỐ & NƯỚC ÉP

Boomerang bISTRO SAIGOn

 

NƯỚC ÉP HỖN HỢP & ĐÁ XAY

Boomerang

NƯỚC ÉP HỖN HỢP & ĐÁ XAY

Boomerang bISTRO SAIGOn

 

NƯỚC NGỌT, NƯỚC SUỐI & NƯỚC UỐNG CÓ CỒN

Boomerang

NƯỚC NGỌT, NƯỚC SUỐI & NƯỚC UỐNG CÓ CỒN

Boomerang bISTRO SAIGOn

 

BÁNH KEM & CÀ PHÊ BÁNH BUỔI SÁNG

Boomerang

BÁNH KEM & CÀ PHÊ BÁNH BUỔI SÁNG

Boomerang bISTRO SAIGOn