New Tea Set

New Tea Set

Bí quyết của Boomerang Bistro Saigon  giúp Khách hàng có thể thưởng thức trà thú vị hơn 
1- Trà ngon phải có
2- Bình trà phải đẹp
3- Thêm vào đồng cảm
4- Không gian tươi đẹp (như tại Boomerang Bistro Saigon


Đặt
bàn

Nhà hàng Boomerangđang sẵn sàng phục vụ online